Purjelautasuojien käyttöehdot muuttuvat!

Kallan Purjehtijoiden purjelautasuojista ensimmäinen sijoitettiin  Kalajoen HiekkasärkilleKeskuskarin tien varteen v. 1986 ja toinen v. 1990. Ne saatiin aikaan talkoilla  ja kustannukset peitettiin osin seuran ja merkittäviltä osin varastosta lautapaikan varanneiden jäsenten osuusmaksuilla.  Sen aikaisille purjelaudoille saatiin varastoista järjestymään lähes 40 paikkaa.
Nyt tilanne on  ajan saatossa muuttunut siinä määrin, että purjelautasuojien käyttösäännöt joudutaan uudistamaan. 

Purjelautasuojien  uudelleenjärjestelystä on aktiivikäyttäjien toimesta laadittu tiedote, jonka seuran hallitus on  hyväksynyt (kts liite).  Nyt on tärkeää, että kaikki varastoissa tavaroitaan säilyttävät sekä sieltä varastopaikan haluavat toimivat tiedotteen ohjeiden mukaan. Seuran vuosikokouksessa 22.10.2021 vahvistettiin tiedotteen mukaiset toimenpiteet sekä siinä esitetyt paikkavuokrat v. 2022.
Seuran hallitus on myös vahvistanut purjelautasuojien käyttösäännöt 13.1.2022 (liitteenä).

Kallan Purjehtijat ry 
hallitus